Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 003/ESA/2020

Základné vlastnosti

Vodnopólový klub ESA o.z.

003/ESA/2020

Malimex s.r.o. Košice

003/ESA/2020

28.1.2020

31.12.2020

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparetneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom je podpora športových aktivít vykonávaných sponzorovaným Finančné 6 000,00 eur 0,00 eur 6 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
SZ_Vodnopólový klub ESA o.z.-Malimex s.r.o..PDF Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie