Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 002/2020

Základné vlastnosti

Východoslovenský vodnopólový zväz o.z.

002/2020

J.P.S.servis, s.r.o.

002/2020

31.1.2020

31.12.2020

20 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora športových aktivít vykonávaných sponzorovaným Finančné 20 000,00 eur 0,00 eur 20 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzrska zmluva J.P.S. servis, s.r.o..PDF

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie