Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 004/2020

Základné vlastnosti

Východoslovenský vodnopólový zväz o.z.

004/2020

ASGuard security s.r.o.

004/2020

13.2.2020

10.12.2020

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorovaný nemusí splniť žiadne podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia. Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie