Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

BOS racing team

BOS BÚLIK, s.r.o.

25.2.2020

31.12.2020

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa tejto zmluvy. Sponzorovaný bude uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo logo sponzora v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
- Finančné pokrytie tréningovej a súťažnej činnosti motocyklového pretekára Michala Búlika (prenájom tréningových priestorov, kompletné náklady spojené s výjazdmi na preteky a tréningy, ubytovanie a stravovanie na pretekoch). - Športového vybavenia Michala Búlika (motocykel, náhrad.diely, výstroj a pod.). - Regenerácia (fyzioterapia, mašáže a pod.). - Finančné pokrytie nákladov spojených s prípravou a pretekaním Michala Búlika a sprievodných dospelých osôb Finančné 6 000,00 eur 0,00 eur 6 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie