Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 01/2020

Základné vlastnosti

FK Inter Bratislava a. s.

01/2020

stengl a.s.

3.3.2020

30.6.2020

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Použitie: úhrada cestovných výdavkov, výdavky na odmenu členov realizačného tímu, materiálne zabezpečenie. Sponzorovaný sa zaväzuje uvádzať meno sponzora počas majstrovských a prípravných zápasov na banneri, na oficiálnej stránke klubu, prostredníctvom soc. sietí, v printových materiáloch, na reklamnej tabuli a vo VIP priestoroch. Sponzorovaný je povinný zverejňovať informácie o použití Sponzorského do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Použitie: - úhrada cestovných výdavkov - výdavky na odmenu členov realizačného tímu - materiálne zabezpečenie Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie