Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 012020

Základné vlastnosti

SnowSports Club

012020

Tatry mountain resorts, a.s.

3.3.2020

31.10.2020

3 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

použitie výlučne na účel podľa bodu 2.2. Zmluvy do 31.03.2020

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2900486973

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
nákup športového materiálu (časomiera) Finančné 3 000,00 eur 0,00 eur 3 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zmluva o sponzorstve_TMR.pdf Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie