Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA

IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.

1.3.2020

31.12.2020

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Propagácia loga sponzora v priestore Mestského športového areálu v Žarnovici a programe podujatia

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora organizovania významných športových podujatí na Plochej dráhe. Finančné 1 000,00 eur 0,00 eur 1 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie