Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 1

Základné vlastnosti

Herbidus

1

SANAS s.r.o. Rožňava

1

21.2.2020

31.12.2020

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské 2000,0 eur vo forme peňažného príspevku poukázaním na účet . Časový rozvrh zmluvy v trvaní 21.2.2020-31.12.2020.2. Účelom sponzorského je : Všeobecná podpora tréningovej a súťažnej športovej aktivity členov združenia v jazdeckom športe - napr. nákup športových potrieb vrátane jazdeckého športového oblečenia, ochranných prostriedkov, výstroja koní na tréningy a súťaže, bežnej výživy a špeciálnych výživových doplnkov pre športové kone, úhrada štartovného jazdca a koňa na domácich a zahraničných súťažiach. Úhrada nákladov na stravu a ubytovanie počas tréningoch a súťažiach mimo domácej pôdy, v prípade neplnoletých detí aj s doprovodom dospelej osoby. Úhrada za transport koní, ustajnenia športových koní počas súťažiach a tréningoch, nájomného jazdeckého areálu a jazdeckej haly počas tréningoch so zabezpečením podstielky a stravy koňa mimo domácej plochy. Úhrada veterinárnych úkonov koní vrátane povinných vyšetrení pred účasťou na súťažiach SJF a tiež v zahraničí. V rámci teoretickej prípravy nákup odbornej literatúry, účasť na prednáškach a školeniach , návšteva domácich aj zahraničných súťaží v jazdeckom športe s úhradou nákladov za vstupné, ubytovanie a stravu. Nákup stajňových potrieb v rámci starostlivosti a chovu koní. Nákup tréningových náčiní ako napr. skokové prekážky, ohradné panely. Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva SANAS s.r.o..pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie