Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 007/ML/2020

Základné vlastnosti

ŠK Hornets Košice - mládež o.z.

007/ML/2020

Spišák Ján

007/ML/2020

25.2.2020

31.12.2020

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nemusí plňať žiadne osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK7409000000005111647926

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory juniorského a seniorského družstva športových aktivít vykonávaných sponzorovaným, a to najmä na úhradu nákladov spojených s nákupom športových potrieb a športovej výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch doma a v zahraničí, prenájmom športovo-relaxačných zariadení a to všetko s cieľom dosiahnuť ich športový rast a všestranný rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených z organizáciou a propagáciou športových podujatí na ,ktorých sa zúčastnili športovci sponzorovaného , ako aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu za účelom zvyšovania športovej základne sponzorovaného Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie