Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Telovýchovná jednota Jarovce

ENERGY ONE, s. r. o.

28.2.2020

31.12.2020

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti futbalového klubu TJ Jarovce, nákup športového vybavenia, údržba a rekonštrukcia futbalového ihriska a jeho príslušenstvo, podpora letného sústredenia členov klubu Finančné 1 000,00 eur 1 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Energy_One_zmluva.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie