Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Športový klub polície Vysoké Tatry

Tatry mountain resorts, a.s.

9.4.2020

30.10.2020

3 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Terénne úpravy tratí pre beh na lyžiach pri osade Tatranská Polianka do 30.9.2020. Informovanosť obyvateľov mesta Vysoké Tatry o projekte financovania zo sponzorského. Informovanosť sponzora o reklamnej, marketingovej resp. inou činnosťou týkajúcou sa činnosti financovaných zo sponzorského, podľa podpísanej zmluvy.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Terénne úpravy bežeckých lyžiarskych tratí Finančné 3 000,00 eur 3 000,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie