Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

Národné športové centrum

1.1.2018

31.12.2018

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

3.1 NŠC zabezpečí podľa potreby a možností odborný personál, materiálne a technické vybavenie na realizáciu úloh spoločného projektu v objektoch, ktoré má vo svojej správe. NŠC sa zaväzuje plniť svoje povinnosti riadne a včas v súlade s finančným krytím predloženého harmonogramu a návrhom konkrétneho spoločného projektu. 3.2 Zväz zabezpečí podľa potreby a možností odborný personál, materiálne a technické vybavenie na realizáciu úloh spoločného projektu v častiach, ktoré má vo svojej zodpovednosti. Zväz sa zaväzuje plniť svoje povinnosti riadne a včas v súlade s finančným krytím predloženého harmonogramu a návrhom konkrétneho spoločného projektu.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
JEDNOTNÝ SYSTEMATICKÝ PRÍSTUP SLEDOVANIA A PODPORY VYBRANÝCH ŠPORTOVCOV ZARADENÝCH V NŠC A SLOVENSKOM ZVÄZE V SLOVENSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCII 1.5.2018-31.12.2018, preplatenie nákladov na vybraných športovcov Finančné 6 000,00 eur 0,00 eur 6 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
ZMLUVA-NŠC-SKGA.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie