Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Športová škola Galaktikos

FORSIN, s.r.o.

12.3.2020

31.12.2020

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1) Sponzorovaný použije Sponzorské na pokrytie nákladov športovej činnosti spočívajúcej v zabezpečení športovej výstroje – dresov družstva GALAKTIKOS (ročníky 2004, 2005, 2006), účasti na turnaji a nákladov spojených s prípadnou organizáciou turnaja 2) Sponzorovaný použije sponzorské v rámci účelu uvedeného v odseku 1 najmä na: a) úhrada športovej výstroje – dresov b) úhrady účasti na turnaji c) úhrady nákladov spojených s organizáciou turnaja

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401770507

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účel a použitie Sponzorského 1) Sponzorovaný použije Sponzorské na pokrytie nákladov športovej činnosti spočívajúcej zabezpečení športovej výstroje – dresov družstva GALAKTIKOS (ročníky 2004, 2005, 2006), účasti na turnaji a nákladov spojených s prípadnou organizáciou turnaja 2) Sponzorovaný použije sponzorské v rámci účelu uvedenho v odseku 1 najmä na: a) úhrada športovej výstroje dresov b) úhrady účasti na turnaji c) úhrady nákladov spojených s organizáciou turnaja 3) Sponzorovaný svojou športovou činnosťou podľa odseku 1 a 2 podporuje organizovanie a vykonávanie športu v Slovenskej republike. 4) Ak Sponzorské nebude použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva uzavretá, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu Sponzorskho. 5) Ak Sponzorské nebude použité v súlade s dohodnutým účelom podľa odsekov 1 a 2, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi časť sumy Sponzorskho, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. Finančné 500,00 eur 0,00 eur 500,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie