Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Florbalový klub STARLETS Stará Ľubovňa

Východoslovenská energetika a.s.

8.6.2020

31.12.2020

200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

4.1 Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel, za podmienok a v období podľa článku 2 Zmluvy. 4.3 Zmluvu, jej zmeny a doplnenia zverejní Sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami v ISŠ. 4.5 Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ISŠ.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Nákup technického a športového vybavenia, prenájom športovísk. Finančné 200,00 eur 200,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve v športe - iWatt.pdf Zmluva o sponzorstve v športe - iWatt, Východoslovenská energetika a.s.

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie