Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE, o. z.

Východoslovenská energetika a.s.

8.6.2020

31.12.2020

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

v zmluve

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.hkslaviapartizanske.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
HK_slavia.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie