Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Športový klub SPORT GARANT o. z.

ENEENERGO GROUP, a.s.

15.6.2020

31.12.2020

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Nie sú dohodnuté osobitné podmienky.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Finančné pokrytie tréningovej a súťažnej a propagačnej činnosti sponzorovaného a zabezpečenie športového vybavenia počas kalendárneho roka 2020. Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o športe_EEG.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie