Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

FK DAC 1904, a.s.

PF Distribution a.s.

29.6.2020

30.9.2020

150 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov sponzorovaného, vrátane miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie Finančné 150 000,00 eur 0,00 eur 150 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
PF_Distribution_2020.pdf PF_Distribution_reklamná zmluva
Použitie sponzorského_PF_Distribution.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie