Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Športová škola Galaktikos

Jánošík - NEA, s.r.o.

8.7.2020

31.12.2020

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1) Sponzorovaný použije Sponzorské na pokrytie nákladov športovej činnosti spočívajúcej v zabezpečení športovej výstroje – dresov družstva GALAKTIKOS. 2) Sponzorovaný použije sponzorské v rámci účelu uvedeného v odseku 1 najmä na: a. úhrady športovej výstroje – dresov družstva GALAKTIKOS 3) Sponzorovaný svojou športovou činnosťou podľa odseku 1 a 2 podporuje organizovanie a vykonávanie športu v Slovenskej republike. 4) Ak Sponzorské nebude použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva uzavretá, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu Sponzorského. 5) Ak Sponzorské nebude použité v súlade s dohodnutým účelom podľa odsekov 1 a 2, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi časť sumy Sponzorského, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401770507

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1) Sponzorovaný použije Sponzorské na pokrytie nákladov športovej činnosti spočívajúcej v zabezpečení športovej výstroje – dresov družstva GALAKTIKOS. 2) Sponzorovaný použije sponzorské v rámci účelu uvedeného v odseku 1 najmä na: a. úhrady športovej výstroje – dresov družstva GALAKTIKOS 3) Sponzorovaný svojou športovou činnosťou podľa odseku 1 a 2 podporuje organizovanie a vykonávanie športu v Slovenskej republike. 4) Ak Sponzorské nebude použité do konca obdobia, na ktoré bola Zmluva uzavretá, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi nevyčerpanú sumu Sponzorského. 5) Ak Sponzorské nebude použité v súlade s dohodnutým účelom podľa odsekov 1 a 2, je Sponzorovaný povinný vrátiť Sponzorovi časť sumy Sponzorského, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. Finančné 1 000,00 eur 0,00 eur 1 000,00 eur

Znenie zmluvy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie