Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

EXTREME OBSTACLE RUNNERS

Východoslovenská energetika a.s.

7.7.2020

31.5.2021

600,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky sú uvedené v zmluve v odstavci 2.3

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru, PHM na preteky, cestovné, ubytovanie. Plnenie je určené do 31.5.2021. Sponzorské je poskytnuté na bankový účet SK6309000000005124572695 Finančné 600,00 eur 600,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
extreme_obstacle_runners.pdf Sponzorská zmluva 4. kolo Innogy ligy

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie