Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

TC BASELINE Banská Bystrica

RIGOS SLOVAKIA, s.r.o.

7.1.2020

31.12.2020

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
financovanie tréningového procesu, nákup športových a technických pomôcok slúžiacich k zabezpečeniu a analýze tréningového procesu, nákup oblečenia a náradia, výživové doplnky, pitný režim, strava počas turnajov a súťaží, úhrada výdavkov spojených so zabezpečením účasti sponzorovaného hráča a jeho doprovodu v počte maximálne dvoch osôb na tenisových turnajoch a súťažiach v r.2020. Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zorg20_baseline_bb.pdf zmluva o sponzorstve

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie