Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Hradecká Lucia

CUBETECH, s.r.o.

1.12.2019

31.12.2020

5 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú stanovené

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti sponzorovaného ako úhrady trénerom, poplatky za užívanie športovísk, registračné poplatky, náklady spojené s účasťou na tréningoch a súťažiach. Finančné 5 200,00 eur 0,00 eur 5 200,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zh19_hradecka_lucia.pdf zmluva o sponzorstve

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie