Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Krajmer Karolína

TECH4U, s.r.o.

6.7.2020

31.12.2020

6 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

zúčastňovať sa domácich a zahraničných tenisových turnajov v kategórii starších žiačok, dorasteniek.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora súťažnej činnosti a tréningovej činnosti sponzorovanej, a to predovšetkým pokrytie jej nákladov na: - tréningový proces (klubové mesačné členské príspevky, nájom telocviční a hál, prenájom tenisových dvorcov, úhrady tenisovým a kondičným trénerom, regenerácia, fyzioterapia, masáže, sauna a pod.), - súťažnú činnosť (náklady spojené s účasťou na turnajoch ako štartovné, ubytovanie, letenky, cestovné, stravovanie a pod.), - nákup športových a tenisových potrieb súvisiacich s tréningovou a súťažnou činnosťou sponzorovanej - finančná podpora nevyhnutných nákladov sprievodnej dospelej osoby pri výjazdoch na turnaje (ubytovanie a stravovanie na turnajoch), keďže sa jedná o neplnoletú osobu. Finančné 6 000,00 eur 0,00 eur 6 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
KarolinaKrajmer_sponzorska zmluva 2020.pdf zmluva o sponzorstve

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie