Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 012020

Základné vlastnosti

"ASSASSIN"

012020

Restaurant Gallery, s.r.o.

1.9.2020

31.12.2020

0,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

stravovať sa výlučne v Restaurant Gallery, zúčastňovať sa a absolvovať kompletný tréningový proces -thajský box, kondičný tréning s maximálnym nasadením, absolvovať komplexný regeneračno-rehabilitačný proces, zúčastňovať sa na domácich, národných a medzinárodných súťažiach

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
poskytnutie nepeňažného plnenia vo forme stravného Nefinančné 0,00 eur 0,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva1.jpg
Zmluva2.jpg

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie