Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 8

Základné vlastnosti

Herbidus

8

CENTEX RS, spol. s r.o.

1

30.10.2020

31.12.2020

250,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dojednané

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
účel:podpora tréningovej a súťažnej športovej aktivity v jazdeckom športe rozsah : 250eur jednorázovo vkladom na bankový účet Finančné 250,00 eur 0,00 eur 250,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zmluva Centex 250.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie