Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská nohejbalová asociácia

ECO-RUBBER, s.r.o.

9.10.2020

30.11.2021

3 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

zverejnenie obchodného mena /logo/ sponzora na dresoch, web stránke a reklamných banerov v športovej hale

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora športovej činnosti Finančné 3 000,00 eur 0,00 eur 3 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
DOC229.pdf zmluva SNA
DOC231.pdf Dodatok k zmluve

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie