Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Madej Jakub

KONTAKT, s.r.o.

29.12.2019

31.12.2020

3 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
finančné pokrytie nákladov sponzorovaného na tréningovú a súťažnú činnosť (úhrady trénerov a spáringov, poplatky za užívanie športovísk, registračné poplatky, náklady spojené s účasťou na tréningoch a súťažiach) · finančné pokrytie nákladov sponzorovaného na športové potreby a vybavenie finančné pokrytie nákladov sponzorovaného na regeneráciu, doplnky výživy a pitný režim Finančné 3 000,00 eur 0,00 eur 3 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zh20_madej_jakub.pdf zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie