Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Bedmintonový klub Šamorín

Východoslovenská energetika a.s.

20200531-240-1222

1.8.2020

30.6.2021

240,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podľa článku 2.3. Zmluvy

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, prenájom športovísk Finančné 240,00 eur 240,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie