Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Športový klub polície Vysoké Tatry

Východoslovenská energetika a.s.

10.8.2020

30.6.2021

200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorské prostriedky môžu byť použité výlučne na podporu tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, obnova a vylepšenie priestorov využívaných klubom na športové aktivity, zabezpečenie prípravy na súťaže, účasť športovcov na súťažiach.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu a nákup technického a športového vybavenia, účasť športovcov na súťažiach,zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, obnova a vylepšenie priestorov využívaných klubom na športové aktivity Finančné 200,00 eur 200,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
iwatt 2.zmluva.pdf zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie