Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 20200630-500-4830

Základné vlastnosti

EXTREME OBSTACLE RUNNERS

20200630-500-4830

Východoslovenská energetika a.s.

20200630-500-4830

16.9.2020

16.9.2021

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podmienky sú uvedené v zmluve v odstavci 2.3

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru, PHM na preteky, cestovné, ubytovanie. Plnenie je určené do 31.7.2021. Sponzorské je poskytnuté na bankový účet SK6309000000005124572695 Finančné 500,00 eur 0,00 eur 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
iWatt - 6. kolo.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie