Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Hrbáňová Ella

KULT apartman s.r.o.

25.10.2020

31.12.2020

2 500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
- komplexnej športovej prípravy a športového vybavenia Sponzorovanej ( tréningový proces, preteky, materiálne lyžiarske vybavenie, materiálne športové vybavenie), - regeneračno-rehabilitačného procesu Sponzorovanej spojeného s výkonom športovej činnosti (masáže, sauny, bazény, fyzioterapia, diagnostika, lekárske vyšetrenia, výživové doplnky a pod.), - účasť na domácich a medzinárodných pretekoch (registračné a štartovné poplatky, cestovné, ubytovanie, stravné a lyžiarske lístky, tréningové lístky a iné), - komplexného systému lyžiarskej prípravy Sponzorovanej, ktorý je potrebný na dosiahnutie jej výkonnostných cieľov Finančné 2 500,00 eur 0,00 eur 2 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zmluva o sponzorstve KULT 2020 2500 Eur.doc

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie