Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 001

Základné vlastnosti

SportInstitute

001

Allos, a.s.

001

1.12.2020

31.12.2021

7 200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

- umiestnenie loga sponzora na webom sídle www.sportinstitute.sk - využívanie a spájanie sponzora s inštitúciou Sportinstitute

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Nákup a udržiavanie športového vybavenia, obstaranie plaveckého bazéna a odborného dozoru pre plavecký výcvik detí v školskom a predškolskom veku. Materiálne a personálne zabezpečenie tréningovej a súťažnej činnosti členov plaveckého klubu sponzorovaného. Organizovanie súťažných a nesúťažných podujatí pre deti a rodiny s deťmi na podporu plávania a zdravého životného štýlu detí v predškolskom a školskom veku. Finančné 7 200,00 eur 0,00 eur 7 200,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorstve allos.PDF Zmluva SportInstitute - Allos

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie