Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 19/ESA/2020

Základné vlastnosti

Vodnopólový klub ESA o.z.

19/ESA/2020

MKV-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

19/ESA/2020

2.12.2020

31.12.2020

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
účelom je podpora športových aktivít vykonávaných sponzorovaným Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
SZ_ESA o.z. - MKV PRESS.PDF Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie