Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Maratón klub Rajec

Východoslovenská energetika a.s.

8.6.2020

31.12.2020

1 640,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu,financovanie športovej činnosti vrátane organizovania,riadenia,správy , rozvoja a podpory športovej činnosti,organizácia súťaží,účasť športovcov na súťažiach športového charakteru.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu,financovanie športovej činnosti vrátane organizovania,riadenia,správy,rozvoja a podpory činnosti,organizácia súťaží,účasť na podujatiach športového charakteru. Finančné 820,00 eur 0,00 eur 820,00 eur
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu,financovanie športovej činnosti,vrátane organizovania,riadenia,správy,rozvoja a podpory športovej činnosti,organizácia súťaží,príprava športovcov na súťaže,účasť na podujatiach športového charakteru. Finančné 820,00 eur 0,00 eur 820,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie