Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

RS sport Club

iWATT s.r.o.

2.12.2019

31.12.2020

200,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný použije prostriedky len na účel uvedený v bode 2.2 Zmluvy o sponzorstve v športe. Uverejniť Zmluvu o sponzorstve na športovom portály ISŠ.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, prenájom športovísk, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru. Finančné 200,00 eur 0,00 eur 200,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
RS sport Club VSE zmluva.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie