Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Tennis club TALENT

DENTLY Babčan s. r. o.

17.1.2020

31.12.2020

1 800,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup tenisových lôpt a športového vybavenia, prenájom športovísk Finančné 1 800,00 eur 0,00 eur 1 800,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
zorg20_talent_2.pdf zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie