Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

TJ Sokol Prešov

Východoslovenská energetika a.s.

8.6.2020

31.12.2020

1 280,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, obnova a vylepšenie priestorov využívaných klubom na športové aktivity, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, prenájom športovísk, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru. Jednorázovo na bankový účet do 30 dní od podpisu zmluvy. Použité na prenájom športoviska a nákup športového vybavenia. Finančné 1 280,00 eur 1 280,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
TJ_sokol_presov2020.pdf Zmluva TJ Sokol Prešov

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie