Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 001/2020

Základné vlastnosti

VOLLEY ELITE ACADEMY, o. z.

001/2020

Východoslovenská energetika a.s.

8.6.2020

3.1.2021

1 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru, nákup športového oblečenia

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, zabezpečenie prípravy športovcov na súťaže, účasť športovcov na súťažiach, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru, nákup športového oblečenia Finančné 1 000,00 eur 0,00 eur 1 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
volley_elite.pdf zmluva

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie