Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 2021-001

Základné vlastnosti

Futbalový klub FC 31 Jarok

2021-001

Wittner Haus spol. s r.o.

2021-001

2.1.2021

31.12.2021

1 800,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Vid časť V. zmluvy - Práva a povinnosti sponzorovaného

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom poskytnutého sponzorského je financovanie športovej činnosti sponzorovaného. Finančné 1 800,00 eur 7,90 eur 1 792,10 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva o sponzorsve.pdf Zmluva s prílohami

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie