Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 003/ESA/2021

Základné vlastnosti

Vodnopólový klub ESA o.z.

003/ESA/2021

Malimex s.r.o. Košice

003/ESA/2021

2.2.2021

31.12.2021

5 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný nemusí splniť žiadne osobitné podmienky na poskytnutie sponzorského a preto sa ani neurčuje lehota na oznámenie ich splnenia

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

www.transparentneucty.sk

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
účelom je podpora športových aktivít vykonávaných sponzorovaným Finančné 5 000,00 eur 0,00 eur 5 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
3. SZ_ESA - Malimex s.r.o..PDF Zmluva o sponzorstve v športe

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie