Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 0061/VSE/2021

Základné vlastnosti

Lyžiarsky oddiel Mladosť

0061/VSE/2021

Východoslovenská energetika a.s.

006/VSE/2021

11.2.2021

11.2.2022

240,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu, nákup technického a športového vybavenia, organizácia súťaží, prenájom športovísk.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Financovanie športovej činnosti klubu. Finančné 240,00 eur 0,00 eur 240,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie