Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Slovenská basketbalová asociácia

N I K É , spol. s r.o.

15.2.2021

30.6.2024

455 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podľa čl. III Povinnosti zmluvných strán, bod 1. Povinnosti SBA

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK7109000000005169142402

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 15.2.2021 do 30.6.2021 Finančné 65 000,00 eur 0,00 eur 65 000,00 eur
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 1.7.2021 do 30.6.2022 Finančné 130 000,00 eur 0,00 eur 130 000,00 eur
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 1.7.2022 do 30.6.2023 Finančné 130 000,00 eur 0,00 eur 130 000,00 eur
Skvalitnenie športovej činnosti vykonávanej SBA a úhrady prevádzkových nákladov SBA , najmä, nie výlučne, na úhradu nákladov na nájom zápasových plôch a športovísk, nákladov na organizáciu basketbalových zápasov, nákladov na cestovné a ubytovanie, nákladov na športové potreby, odevy a iné športové vybavenie, nákladov na rozhodovanie zápasov, štatistiku a pod.. od 1.7.2023 do 30.6.2024 Finančné 130 000,00 eur 0,00 eur 130 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Niké_SBA.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie