Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 0432021

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

0432021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

0432021

1.1.2021

31.12.2021

338 340,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1) Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 50 751 eur, b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 67 668 eur, c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 84 585 eur, d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 50 751 eur, e) na kapitálové výdavky použije sumu 15 000 eur (mobilná aplikácia slúžiaca na podporu organizovania súťaží a športových podujatí).

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1) Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 50 751 eur, b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 67 668 eur, c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 84 585 eur, d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 50 751 eur, e) na kapitálové výdavky použije sumu 15 000 eur (mobilná aplikácia slúžiaca na podporu organizovania súťaží a športových podujatí). Finančné 338 340,00 eur 0,00 eur 338 340,00 eur

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie