Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 12021

Základné vlastnosti

Slovenská golfová asociácia

12021

Vodax

12021

12.3.2021

31.12.2021

1 800,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

3.1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje umožniť objednávateľovi v hodnote 1.500€ bez DPH / 1.800 € s DPH ako protiplnenie za činnosť uvedenú v ods. 3.2. tejto zmluvy, reklamný balík v tomto plnení: - označenie Partner SKGA 2021 - logo na stene partnerov pri odovzdávaní cien - logo na webstránke - logo v časopise pri turnajoch - banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 366x280px - 1x beachflag na každom turnaji

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka 0,5l v hodnote 1.500€ bez DPH / 1.800 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. Finančné 1 800,00 eur 1 800,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Sponzorská zmluva-barter-SKGA- 2021.doc

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie