Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 9

Základné vlastnosti

Herbidus

9

SANAS s.r.o. Rožňava

2

1.3.2021

31.12.2021

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

všeobecná podpora tréningovej a súťažnej športovej aktivity v jazdeckom športe

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK8409000000005158327444

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
všeobecná podpora tréningovej a súťažnej aktivity v jazdeckom športe Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Zoznam neobsahuje žiadne položky

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie