Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 20200630-1060-4824

Základné vlastnosti

Active life team, o.z.

20200630-1060-4824

Východoslovenská energetika a.s.

20200630-1060-4824

16.9.2020

31.7.2021

1 060,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný sa zaväzuje použiť sponzorské výlučne na účel a za podmienok a v období do 31.7.2021

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

https://www.fio.sk/bankove-sluzby/bankove-ucty/transparentny-ucet/vypis-transparentnych-uctov

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Účelom sponzorského je: podpora tréningovej a súťažnej činnosti členov klubu, nákup technického a športového vybavenia, obnova a vylepšenie priestorov využívaných klubom na športové aktivity, financovanie športovej činnosti sponzorovaného vrátane organizovania, riadenia, správy, rozvoja a podpory športovej činnosti, organizácia súťaží, účasť športovcov na súťažiach, účasť športovcov na podujatiach športového charakteru Finančné 1 060,00 eur 1 060,00 eur 0,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
03112020171030.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie