Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Telovýchovná jednota Step Komárno

Peter Kuniček

10.3.2021

31.3.2023

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Sponzorovaný umiesti informčnú tabuľu s vyobrazením názvu a loga sponzora na viditeľnom mieste v priestoroch basketbalových zápasov a na hracích dresoch hráčov klubu a tým zabezpečí prezentovanie sponzora počas ligových zápasov.

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Podpora športovej činnosti sponzorovaného, v súlade s cieľom jeho fungovania, osobitne na: podporu mládežníckych družstiev Finančné 500,00 eur 0,00 eur 500,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
0161_001.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie