Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

BK Patrioti Levice s.r.o.

ETAG, s.r.o.

7.1.2020

31.5.2020

10 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

Podľa článku II. bod 4.: nie sú dohodnuté osobitné podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
podpora tréningovej s súťažnej činnosti členov sponzorovaného, vrátane miezd, odmien a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie Finančné 10 000,00 eur 0,00 eur 10 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
0163_001.pdf

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie