Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe:

Základné vlastnosti

Letecko-modelársky klub Humenné

R-SYS, s.r.o.

1.3.2019

31.12.2019

500,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

1. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky Sponzorského na transparentnom bankovom účte (§ 51 ods. 4 Zákona o športe). 2. Sponzorovaný bude priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia Sponzorského vykazovaním v IS športu 3. Sponzor má právo žiadať informácie o použití Sponzorského a doklady preukazujúce použitie Sponzorského a Sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť (§ 51 ods. 5 Zákona o športe).

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
1. Sponzorovaný použije Sponzorské na zabezpečenie nasledovnej športovej činnosti: • Organizácia verejných, národných a medzinárodných súťaží • Propagácia sponzora • Zabezpečenie prípravy športovcov • Účasť športovcov na súťažiach • Nákup technického a športového vybavenia neinvestičného charakteru Finančné 500,00 eur 169,20 eur 330,80 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Zmluva_2019.pdf Zmluva_RSYS_2019

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie