Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 001/OML/2021

Základné vlastnosti

ŠK Hornets Košice - mládež o.z.

001/OML/2021

REWAN s. r. o.

001/ML/2021

5.5.2021

31.12.2021

2 000,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

nemisi splnat ziadne osobitne podmienky

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Transparentný účet

SK7409000000005111647926

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Sponzorské bude sponzorovanému poskytnuté za účelom podpory činností vykonávaných sponzorovaným, a to najmä na úhradu nákladov spojených s nákupom športových potrieb a športovej výstroje, tréningovým procesom športovcov a ich účasťou na zápasoch doma a v zahraničí, prenájmom športovo-relaxačných zariadení a to všetko s cieľom dosiahnuť ich športový rast a všestranný rozvoj. Sponzorské môže byť ďalej využité aj na úhradu nákladov spojených z organizáciou a propagáciou športových podujatí , úhradu členských poplatkov, mzdu a odmenu zamestnancov a športovcov klubu, ako aj na organizáciu a propagáciu náborovej činnosti klubu za účelom zvyšovania športovej základne sponzorovaného. Sponzorovaný môže sponzorské použiť aj na úhradu nákladov spojených s uvádzaním názvu alebo obchodného mena, sídla, loga sponzora alebo loga jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, pričom náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského. Finančné 2 000,00 eur 0,00 eur 2 000,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
001ML2021.PDF

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie