Grafická verzia

Zmluva o sponzorstve v športe: 20200831-300-872

Základné vlastnosti

Cyklistický klub Svätý Jur

20200831-300-872

Východoslovenská energetika a.s.

20200831-300-872

19.10.2020

31.8.2021

300,00 eur (z toho nefinančné plnenie 0,00 eur)

Aktívna

viď. bod 2.3 v zmluve

Zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského

Priame zverejňovanie na športovom portáli

Účel poskytnutia sponzorského. Rozsah sponzorského. Časový rozvrh poskytnutia. Spôsob poskytnutia. Spôsob použitia.

Účel a rozsah sponzorského Typ plnenia Zazmluvnené Vyúčtované Zostáva
Financovanie organizovania Finančné 300,00 eur 0,00 eur 300,00 eur

Znenie zmluvy

Súbor zmluvy Popis súboru
Ck SvatyJur zmluva.pdf zmluva o sponzorstve
casomiera.pdf vyuctovanie - faktura

Výkaz o použití sponzorského

Zobraziť vyúčtovanie